„Město je na základě smlouvy o výpůjčce s předem stanovenými podmínkami užívání nejdříve bezplatně zapůjčí občanům. Po uplynutí doby udržitelnosti, což je 5 let od finančního ukončení projektu město přenechá kompostér vypůjčiteli do vlastnictví,“ řekla referentka lounského úřadu Eva Pavelková. Podmínky pro zapůjčení a následné užívání budou včas oznámeny občanům. „Informaci se dozví prostřednictvím webových stránek města Louny, jeho sociálních sítí a tištěných periodik,“ dodal mluvčí Loun Marcel Mihalik. (mm)