Zodpovědný přístup lounských občanů k třídění odpadu oceňuje také starosta města Pavel Janda: „Jsem rád, že občané Loun třídí, čímž městu snižují výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím“. Stále je možné si v budově městského úřadu vyzvednout sadu tašek na třídění odpadu (papír, plast, sklo a kovy). Tašky jsou dostupné ve dvou velikostech (20 l a 40 l), umožňují uložení tříděného odpadu v domácnosti a následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omyvatelného recyklovaného materiálu, lze je tak použít opakovaně. Tašky jsou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 domácnost do vyčerpání zásob. Současně žádáme občany města o dodržování doporučení při odkládání odpadu, zejména sešlapávání krabic či PET lahví. Do nádob se tak vejde větší množství odpadu, což přispěje nejen k udržení pořádku v jejich okolí, ale i k získání dalších finančních prostředků, které bude možné použít k podpoře dalších možností zodpovědného třídění odpadu. 

Město Louny