Děti mohou využívat velkou prolézačku v podobě pirátské lodi, pískoviště a další herní prvky. Zcela dokončené bude hřiště nejspíše na podzim, jeho celková cena má být asi 580 tisíc Kč. Dominantu hřiště, loď, zaplatila škola ze svého investičního fondu. Menší herní prvky, jako je pískoviště, lávka či tabule, platilo město z účelové neinvestiční dotace. Zbytek, tedy závěsně houpačky, chce škola opět zaplatit ze svého investičního fondu.

„Hřiště je primárně určeno pro žáky naší školy od 1. do 3. třídy, především pro školní družinu. Nyní ho už druhý týden využívají odpolední školní skupiny,“ popsal využití ředitel ZŠ Jižní Martin Hnízdil.

Oficiálně má být hřiště otevřeno po dokončení, tedy nejspíše na podzim. Je možné, že ho pak budou moci v dopoledních hodinách využívat i mateřské školy z blízkého okolí. Ředitel základní školy bude o této možnosti jednat s městem jako zřizovatelem i oběma školkami, MŠ Alergo a MŠ O. Březiny. 

Tomáš Kassal