Tato povinná příloha nominační dokumentace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO byla odeslána do Paříže v únoru 2021. Zastupitelé odsouhlasili jeho české znění včetně návrhů opatření v péči o památky chmelařského dědictví a jejich dalšího využití v následujících letech. Tento dokument bude rovněž součástí nového Strategického plánu rozvoje města.

Tomáš Kassal