Anketní lístek lze vyplnit online prostřednictvím odkazu zde, popř. odevzdat v tištěné formě (na str. 2 Lounského kulturního a sportovního měsíčníku – listopad 2020) na recepci lounské radnice.


Během měsíce ledna budou výsledky ankety zpracovány a vyhodnoceny.

Kateřina Švobová, město Louny