Nové dopravní vozidlo bude pořízeno díky poskytnutí dotace z výzvy  "JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu" od Ministerstva vnitra ČR - GŘ HZS ČR ve výši 450.000,-Kč.,  dotaci z dotačních prostředků Ústeckého kraje ve výši 300.000,-Kč., finanční pomoci domovského Městyse Slavětína ve výši 130.000 korun, a nově také právě z finančního daru Nadace AGROFERT ve výši 100.000 korun. Nové  9místné dopravní vozidlo zn. FIAT DUCATO, které bude dodáno od firmy Vesta Auto Corson s.r.o. v říjnu 2020 bylo vysoutěženo za cenu cca.  980.000 korun včetně DPH.


"Rád bych tuto cestou poděkoval jménem svým, ale hlavně jménem všech našich občanů a také členů dobrovolných hasičů Nadaci AGROFERT za kladné vyřízení naší žádosti a následného poskytnutí finanční podpory našemu projektu, velice si peněžitého daru ve výši 100000 korun na nákup zásahového vozidla vážíme a můžeme dárce ubezpečit, že bude účelně a správně využit," řekl Jaroslav Jandl, starosta městyse Slavětína.