V samotných Lounech a okolí je těchto bunkrů několik desítek. Tři z nich vlastní naše město a od jara 2019 je dlouhodobě pronajalo spolku „Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku“ v Chomutově.

Jeho členové se podíleli na opravě řopíku na lounském Výstavišti, poté rekonstruovali druhý objekt Pod Šancemi a letos začali od jara pracovat i na obnově 3. opevnění na okraji areálu Městského koupaliště.

U příležitosti 82. výročí podpisu ostudné Mnichovské dohody (z 29. na 30. září), jež měla pro náš stát nedozírné následky, byla vydána příležitostná pohlednice přibližující historii i současnost „řopíku“ na Výstavišti.

Poblíž bunkru pak bude ještě v říjnu umístěna informační cedule.

 Kateřina Švobová, web města Louny