Po svačině bylo na úpatí hory pro děti připraveno krátké seznámení s pračlověkem, naším předkem, který žil kdysi i na tomto Písečném vrchu. Proměnili jsme se na chvíli také na pračlovíčky a cestou nahoru jsme tvořili mapu – na kůži jsme uhlem zakreslovali význačné prvky - stromy, kameny, kopečky, noru… Během putování jsme si pověděli o době kamenné a prohlédli si pravěkou sekyru.

Za krátko naše tlupa dorazila do tábořiště, ve kterém se děti rozdělily na menší skupinky. Zde si hledaly příjemná místa pro svůj „domov“, stavěly si z kamenů domečky, ohniště, vařily oběd. Pračlovíčci si také na okolních keřích mohli nasbírat ovčí vlnu a využít ji k tvoření. Nakonec si společně zkusili ulovit a ochočit divokou ovci. Lov i domestikace byla úspěšná, a tak jsme se k autobusu všichni vraceli spokojení a plní zážitků.

Veronika Lhotská
MŠ Alergo Žatec