Zlaté ocenění v programu Skutečně zdravá škola bylo uděleno za splnění náročných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce.

„Jsem přesvědčena, že díky zapojení do programu Skutečně zdravá škola se nám daří šířit osvětu mezi dětmi, rodiči i zaměstnanci MŠ a ohlasy jsou vesměs pozitivní. Naši školku si rodiče již při zápisu vybírají jako tu „zdravou a ekologickou“. Nad rámec tématu zdravého stravování začleňujeme také ekologický přístup k životu, především co se týká plýtvání potravin a bezobalového nakupování. Daří se nám spolupráce s okolními farmáři, od kterých nakupujeme velké množství produktů. Spolupracujeme také s organizací SCUK, prostřednictvím které nakupujeme další farmářské produkty a biopotraviny. Kuchařky se vzdělávají, samy si vyhledávají prodejce potravin a zařazují do jídelníčku i méně známé suroviny a jídla. Rodiče s námi spolupracují, nosí přebytky ze zahrádky. Máme velké ohlasy na jídelníčky, kde pravidelně rozepisujeme, z jakých surovin je oběd připraven. Rodiče mohou na našich stránkách najít přesný přehled farmářů a dodavatelů. Samozřejmě nejde jen o kuchyň a vaření.

V rámci školního vzdělávacího programu děti zapojujeme do pěstitelských činností a vaření. Děti pravidelně navštěvují místní pekárnu, moštárnu i farmy. Učíme děti neplýtvat potravinami, děti si samy určují velikost porce, mají možnost jídlo předem ochutnat, využíváme zbytků ovoce a zeleniny pro výrobu zdravých nápojů, kompostujeme biologický odpad, zapojili jsme se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám. V naší zdravé školce mají děti k dispozici samoobslužné stojany na vodu a pijí, kdykoliv během dne chtějí. Ve třídách pijí pouze kohoutkovou vodu, děti jsou na ni zvyklé

a nevyžadují žádné šťávy nebo sirupy. Všechny děti vědí, že kohoutkovka je nejlepší a nejlépe osvěží,“ říká  Hana Hlouchová, hospodářka školy a koordinátorka program Skutečně zdravá škola v Mateřské škole Fügnerova Louny. 

 

V rámci plnění zlatých kritérií ve školce realizují plán podpory zdravého stravování. Dále musela jídelna mateřské školy prokázat, že minimálně 80 procent nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v krajích obklopujících Ústecký kraj. Deset procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů. Děti pravidelně s pedagogy zkouší přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštěvují farmy v okolí. Škola aktivně zapojuje rodiče a veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření. Ve školní jídelně se snaží minimalizovat objem biologického odpadu. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

 „Zlatého ocenění si vážím, jedná se o spolupráci všech zaměstnanců MŠ a rodičů. Vytvořili jsme skvělý tým. Tříletá cesta od seznámení se s programem Skutečně zdravá škola přes bronz a stříbro ke zlatu nás naučila mnoho. Rozloučili jsme se s dodavateli „nezdravých potravin“, našli nové kamarády na farmách a obohatili náš životní styl a hlavně životní styl našich dětí. Poděkování patří skvělému pedagogickému sboru a mým „holkám“ v kuchyni. Protože kdykoliv jsem přišla i s tím nejbláznivějším nápadem, tak stály za mnou a samozřejmě přidávaly i své podněty a zkušenosti. A „šéfka“ nám pomáhá, radí, vymýšlí a hlavně „jede v tom s námi,“ uvádí Hana Hlouchová.

„Program Skutečně zdravá škola pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro zdravý a udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 399 škol z celé České republiky. 74 z nich již splnilo bronzová kritéria, 18 plní stříbrná kritéria a dvě školy prokázaly splnění zlatých kritérií.

Tomáš Václavík