„Podobná služba v Žatci chyběla, věřím, že o půjčování lodiček bude zájem. Rádi bychom přikoupili ještě další dvě,“ uvedl při slavnostním představení loděk radní Petr Antoni. Přestože slavnostní otevření půjčovny proběhlo v úterý, pramice s vesly, jaké jsou běžné i v jiných městech, loďky byly v provozu už v předchozích dnech. Vyzkoušely je například dětí z žateckých příměstských táborů. Ty také lodě neoficiálně pojmenovaly – větší jako Titanic, menší jako Agaru.

Zájemci o projížďku na loďce se musí řídit provozním řádem. Ten například vymezuje prostor pro jízdy mezi oběma nejbližšími jezy. Větší loď je určena maximálně pro čtyři osoby, menší pro tři. Sezóna půjčování trvá od května do října. Provozní doba půjčovny je v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin.

Tomáš Kassal