Děti se po delší době opět scházejí na faře každý čtvrtek odpoledne při křesťanském vyučování s otcem Alexandrem Siudzikem, i když v omezenějším počtu a stále s nasazenými rouškami.

Tentokrát se o pomoc panu faráři přihlásila a zavítala na faru učitelka hudby Hana Řeřichová, aby si spolu s dětmi zahrála různé hry a hádanky. A jak vypadala taková hravá katecheze? Po odevzdání domácích úkolů z minula a oznámkování se hrála hra Hádej kdo jsem – slovní i pomoci pantomimy, děti si také kreslily a malovaly. V současné době se několik z nich připravuje na první přijímání, i proto děti mají program na faře a rodiče s farářem v kostele. Aby i oni – bez ohledu na to, zda jsou či nejsou věřící – byli správnými pomocníky a průvodci svých dětí.

Alena Dukátová