Do grantové výzvy Proměň své město se přihlásilo 51 neziskových organizací s projekty proměňujícími veřejný prostor. Šest z nich získalo finanční podporu a zároveň odbornou pomoc s realizací projektu, či s komunikací na veřejnost a fundraisingem. Podpora putuje dále do Mikulova, Břeclavi a Kryr. Kryrský spolek Lekaf usiluje o rekonstrukci areálu pod Schillerovou rozhlednou, která nese jméno po německém básníkovi Friedrichu Schillerovi a je chráněnou kulturní památkou.

Místo s bohatou historií, kde kdysi stávala kavárna, dnes chátrá. Spolek chce místu vrátit život, vyčistit ho a vybavit zastřešeným posezením a lavičkami. Nadace letos v rámci programu Proměň své město rozdělila celkem milion korun, maximální částka na jeden projekt je stanovena na dvě stě tisíc korun.

Dana Dvořáková