"Podpořeným nabízíme peněžní příspěvek ve formě grantu, možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, vzdělávání a další konzultace," řekla Hana Sedláková. 

 V Ústeckém kraji Nadace Via podpořila projekt v Libyni na Lounsku. "Spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí vytváří netradiční naučnou stezku mezi kostelem sv. Jiljí a Vochlickou rozhlednou. Vznikne odpočinkové a duchovní místo pro místní i turisty, kteří budou mít kde načerpat energii. V současné době je cesta k rozhledně zarostlá tak, že ji nelze projet autem a téměř ani projít pěšky, což znemožňovalo vycházky starším občanům a tělesně postiženým. Opravu cesty přislíbila stavební firma, spolek se zase rozhodl vytvořit tuto unikátní stezku plnou uměleckých artefaktů, věnovaných geologii regionu. Projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny," dodala Hana Sedláková.

Nadace Via