Ve vilové čtvrti, obklopen krásnou zahradou stojí rodný dům zmíněného mistra. Celý život zasvětil hudbě, a to především sakrální, ale také sborovému zpěvu. Muzeum má nádhernou sbírku prastarých varhan, zajímavých klavírů, pianin, ale i dechových nástrojů. Tento objekt mu pomáhal zřizovat Daniel Procházka, který pochází z Jiříkova, a který přišel do Itálie studovat. Shodou náhod se setkal s G. Cancianim a začala jejich spolupráce. Především byl jeho žákem, který se připravoval na svou hudební kariéru, učitele hudby a zároveň sbormistra a zpěváka několika sborů.

Mistr se jeho prostřednictvím setkává s notovou partiturou lounského ředitele varhan děkanského kostela a majitele továrny na hudební nástroje Emanuela Faulhabera. Faulhaberova muzika pro něj byla tak inspirující, že se jí plně celý podzim života velmi věnoval. Na jeho přání a s dovolením lounského děkana byly ofotografovány rukopisy partitur různých mší, které byly složeny pro zdejší chrám sv. Mikuláše. Mistrovo nadšení bylo tak velké, že přepsal některé mše do dnešního notového uskupení, a hlavně s italským sborem a orchestrem z Tolmezza vystoupil v roce 2010 v tamní katedrále. Za účasti široké veřejnosti a představitelů města, kulturního i politického života byla mše uvedena. Missa Brevis od zmíněného ředitele lounského kůru neobyčejně zapůsobila. Tato akce měla velice širokou odezvu v tamním kulturně žijícím prostředí. Premiera českého hudebního skladatele J.E. Faulhabera se stala kulturní slavností města. Její brilantní provedení úžasně zapůsobilo. Střídali se různé děkovné projevy, dokonce i od našeho tehdejšího starosty Ing. Jana Kernera. Poprvé jsem se nemusel stydět za svého představitele našeho města a naší krásné země. Projev pronesl v italštině, se suverénním přednesem, a hlavně na profesionální úrovni. Také posluchači samotných bohoslužeb doprovázených hudbou našeho mistra poděkovali neutuchajícím potleskem.

Projekt Mediální vzdělávání na OA a SOŠ gen. F. Fajtla v Lounech
Projekt Mediální vzdělávání bavil studenty v Lounech

Giovanni Canciani, který celou akci řídil, označil našeho mistra J.E. Faulhabera za vynikajícího muzikanta, který snese srovnání s J.B. Kopřivou, zvláště velikostí a pestrostí díla ho dokonce předčí. Proto si jistě zaslouží zvláštní pozornosti. On sám je hrdý na to, že mohl notový part připravit pro jeho provedení a dokonce uvést jako premiéru v Italském městě Tolmezzo.

Je dobře, když člověk navštíví cizinu, a cítí se polichocen. Hrdý na to, že z jeho země pochází velký člověk, který dal něco společnosti, která po staletí na něj s úctou vzpomíná. Ano, tak jsem si připadal, když mluvil o řediteli lounského kůru sv. Mikuláše Faulhaberovi mistr Canciani.

Žel, už to bude rok, kdy mistr Canciani skonal. Připomeneme si jeho památku v den úmrtí na mši 19. 12. v 17.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

P. Werner Horák
kanovník