Na tato slova jsem jsi vzpomněl při důstojné připomínce tragických poválečných událostí v Žatci a Postoloprtech v pondělí 3. června 2024 na náměstí Svobody v Žatci.

Já osobně a náš Nadační spolek pracoval na této dlouho zamlčené události – masakru více než deset let. Spolu s českými a německými historiky jsme zveřejnili mnoho dokumentů, pořádali akce v Žatci u morového sloupu. Spolupracoval jsem na filmových dokumentech v České televizi a jako spoluautor jsem již v roce 2013 podílel na dokumentační dvojjazyčné knize „Pravdou k smíření“, která nyní vyšla v druhém vydání v lipském nakladatelství pod názvem „Co se stalo v Postoloprtech a v Žatci 1945“

Od té doby uplynulo mnoho let. Žatecká radnice již přivítala několik delegací žateckých Němců na radnici. Zástupci radnice se účastnili mnoha setkání v Německu, kde byli vždy přátelsky uvítání.

Na sudetoněmeckých srazech se hraje česká hymna, kterou Němci zpívají v německém překladu, přední čeští politici a ministři se zúčastňují těchto srazů a jasně reflektují a stále se omlouvají za násilí spáchaná na sudetských Němcích v roce 1945. Letošní rok přinesl velvyslanec České republiky zdravici prezidenta České republiky Petra Pavla a sklidil ohromný potlesk.

Nuže vpusťme též v Žatci čerstvý vzduch, nemějme obavy a věnujme se spolupráci potomkům žateckých Němců při budování společné Evropy.

Otokar Löbl
Autor je předseda Nadačního spolku Saaz /Žatec e. v Německu