V termínu do 30. listopadu přišlo celkem 12 návrhů. Po kontrole a vyhodnocení ze strany pracovníků příslušných odborů městského úřadu se ukázalo, že proveditelných je 6 návrhů.

„Všechny realizovatelné návrhy budou zveřejněné na webu města pod záložkou participativní rozpočet v průběhu ledna,“ sdělila vedoucí Kanceláře úřadu Simona Schellová. Občané se včas dozví, zda budou jednotlivé projekty představené na veřejném setkání svými navrhovateli. To ale bude záležet také na aktuální epidemiologické situaci. V každém případě se zájemci dozví více o návrzích na webu města zde: http://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeprozatec/ a více informací získají občané prostřednictvím Mobilního rozhlasu v Žatci a sociálních sítí města.

Na konci ledna bude na webu města spuštěno hlasování, jež poběží do konce února. Z něj vyplyne, které z předložených návrhů se budou realizovat.

Pro rok 2021 vyčlenilo Zastupitelstvo města Žatce na realizaci vítězných projektů 600 tisíc Kč. Celkové náklady na jeden projekt musí být minimálně 20 tisíc Kč a nesmí přesáhnout 200 tisíc Kč. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. 

Tomáš Kassal