Pozemky do svého vlastnictví nově získala obec Veltěže, městys Měcholupy a město Kryry. Celková rozloha těchto čtyř pozemků činí 18 317 m². Rozlohou největší pozemky nově přibyly do majetku obce Veltěže. Jedná se o dva pozemky o celkové výměře 11 911 m2. Pozemky jsou zařazeny dle pasportu do sítě místních komunikací III. třídy. ÚZSVM nabyl tyto pozemky jako nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic. Další rozlehlý pozemek přibyl Měcholupům. Pozemek o rozloze 6 366 m2 leží v katastrálním území Milošice, v extravilánu obce, a tvoří část cesty mezi poli pro soukromé zemědělce, kteří hospodaří na okolních pozemcích.

Koupaliště v Krásném Dvoře.
FOTO: Podzámecké koupaliště v Krásném Dvoře nabízí koupání i zábavu

Městys získal tento pozemek ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. Nejmenší pozemek, a to o výměře pouhých 40 m2, nově přibyl do portfolia městu Kryry. Pozemek leží v zastavěné části města, je zatravněný, na části je vybudován chodník, který slouží jako přístupová cesta k místnímu zdravotnímu středisku. Město tento pozemek získalo z důvodu veřejného zájmu bez omezujících podmínek. I tento pozemek získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Louny.

Michaela Tesařová, mluvčí ÚZSVM