Letní příměstské tábory jsou určeny pro děti 1. stupně (1. 5. třída) základních škol a jsou zcela zdarma. Tábory budou probíhat v sedmi turnusech v průběhu měsíce července a srpna. Dítě můžete přihlásit, jak budete potřebovat. Rodiče svým dětem zajistí pouze stravu a v případě výletů uhradí jízdné a vstupné.

Tábory pořádá Vzdělávací centrum Podkrušnohoří v rámci projektu Spokojenost v práci i v rodině. Program se bude konat každý všední den s provozní dobou od 7 do 17 hodin. Pro děti je připraven atraktivní a tematicky zaměřený program, originální hry, soutěže, sportovní aktivity i zábavné výlety po okolí. Přihlášku a další informace naleznete na stránkách www.vcp-zatec.cz. 

Veronika Štábová