Spolu s dalšími žáky učebních oborů mají garanci snazšího uplatnění na trhu práce přes OHK a nabídkou dalšího studia. Máme radost, že naše škola může vzdělávat takové žáky. Poděkování patří také rodičům a učitelům naší školy.

Jiří Karas, ředitel OA SOŠZE Žatec