Nejdříve děti seznámil se zajímavostmi ze světa pavouků, například, že sklípkani jsou členovci třídy pavoukovci a patří k největším suchozemským bezobratlým živočichům. Jsou to dokonalí lovci, kteří se během 300 miliónů let téměř nezměnili.

Děti se v lounské knihovně seznámily s pavouky

Tělo sklípkanů se dělí na dvě části, hlavohruď a zadeček. Mají osm nohou, díky nimž se mohou rychle pohybovat, na spodní straně chodidla se nacházejí zvláštní chloupky, které jim umožňují se pohybovat i po hladkých plochách, například šplhat po skle. Na hlavohrudi se nacházejí klepítka, pomocí nichž kořist usmrtí vstříknutím jedu. Vedle klepítek mají ještě makadla, která slouží k opoře při běhu a k rozmnožování.

Na zadečku se nacházejí čtyři snovací bradavky, pomocí nichž mohou tkát pavučiny.

Jako bonus si děti mohly prohlédnout živé pavouky i jejich svlečené kůže, podívat se na zajímavé fotky a videa ze světa pavouků.

Přednášející po celou dobu odpovídal na zvídané dotazy, které nebraly konce. Malí návštěvníci při setkání poznali, že chov pavouků může být zajímavým koníčkem, kde je třeba dbát na trpělivost a opatrnost. Martinovi Charvátovi patří velký dík za příjemně strávené odpoledne.

Ilona Konířová