Je to pozitivní signál a komorová garance pro budoucího zaměstnavatele o řemeslně-odborných schopnostech a předpokládané užitečnosti držitele našeho dobrého listu pro jeho firmu, nebo živnost. Ocenění byli studenti s nejlepšími studijními výsledky ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD v Žatci. Slavnostního předání DLK se z řad organizátorů a hostů zúčastnil František Jochman, předseda OHK Louny a starostka města Žatec Zdeňka Hamousová, zástupci školy, ředitelka Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec Stanislava Sajdlová, pedagogové a rodiče studentů. Absolventi školy – Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Žatec:
29-51-H/01, Výrobce potravin – Jakub Štrobl, Radek Nevyhoštěný a Alfréd Černý.
65-51-H/01, Kuchař/číšník – Štěpánka Heinzová, Josef Hodina, Anita Šidlofová, Linda Klocová a Štěpánka Říhová.

Linda Příhodová – OHK Louny