K odhalení pamětní desky došlo na úvod oblastního kola atletického Poháru rozhlasu. „Stadion zakládal Karel Heidenreich právě pro vás. Věřím, že na vás proto přejde jeho sportovní duch,“ řekla v rámci slavnostního úvodu k nastoupeným dětem starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

O instalaci a odhalení pamětní desky se zasloužili členové spolku žateckých rodáků. Připomněli tak významného žateckého pedagoga, který se v roce 1965 významně zasloužil o založení stadionu Mládí, na němž se pak desítky let konaly lehkoatletické závody různé úrovně. „O zásluze Karla Heidenreicha o založení a budování tohoto sportoviště i o rozvoj sportu ve městě obecně nemůže být pochyb. Pamětní deskou vyjadřujeme úctu pedagogovi a sportovní osobnosti Žatce,“ uvedl předseda spolku žateckých rodáků Petr Šimáček.

Spolu s ním se slavnostního odhalení pamětní desky zúčastnili i další hosté, včetně místostarosty města Radima Laibla, ředitele ZŠ Komenského alej Zdeňka Srpa či ředitele Gymnázia Žatec Miroslava Řebíčka.

Trafika let minulých: cigarety za 49 korun, noviny a pohlednice.
FOTO: Trafika let minulých: cigarety za 49 korun, noviny, časopisy a pohlednice

Právě na žateckém gymnáziu Karel Heidenreich jako pedagog působil, stal se propagátorem basketbalu a žateckou sportovní legendou. „Sportovci z jeho líhně dosahovali významných úspěchů, patřili mezi ně například Rudolf Trubač, Jarmila Hradecká, Zdena Kovářová, Ludvík Wiesinger, Josef Krinický, Rudolf Havránek a mnozí další,“ připomněl Petr Šimáček některé další sportovní osobnosti Žatce. 

Tomáš Kassal