Soudní spor začal v roce 2018 a týkal se věcného břemene, omezujícího vlastníka zámku ve prospěch Galerie Benedikta Rejta, která Pamětní síň Emila Filly provozovala v prostrech jižního křídla. Zámek měl v tu dobu novou majitelku a procházel náročnou rekonstrukcí. Hlavní příčina sporu spočívala v nedodržení termínu předání opraveného prostoru PSEF. Neshody mezi majitelkou a Galerií Benedikta Rejta pokračovaly a vyvrcholily soudním sporem. Po změně vedení galerie v září 2020 byla obnovena komunikace mezi oběma znesvářenými stranami s cílem spor ukončit a společně připravit podmínky k návratu Pamětní síně EF na perucký zámek. V červnu 2021 byl vynesen doposud nepravomocný rozsudek a zároveň se započala složitá etapa dojednávání smíru. Finální podobu dohody o narovnání schválila 20.7. 2022 Rada Ústeckého kraje.

"Jsem ráda, že dvouletá práce přinesla plody. Hledání spolupráce a možných synergií považuji za daleko konstruktivnější jednání než setrvávat ve sporech, které se mohou táhnout ještě mnoho let. Stejně tak považuji za účelnější věnovat finanční prostředky na naplňování poslání kulturní veřejné instituce než na právní spory", říká ředitelka Galerie Benedikta Rejta Kateřina Melenová.

V rámci dohody o narovnání nyní začne dvouleté období, které vůli spolupracovat prověří. Po kolaudací zrekonstruovaných prostorů Pamětní síně Emila Filly a jejich předání galerii dojde ke změně věcného břemene na výhodnou, dlouholetou nájemní smlouvu.

"Podoba budoucího provozu má jasné obrysy, ale vzhledem k měnící se společenské situaci a velkým výkyvům v oblasti turistického ruchu ještě nemůžeme předjímat situaci, která bude za dva roky. V každém případě jsme našli s Galerií Benedikta Rejta společnou řeč a dokončení opravy jižního křídla nyní nic nestojí v cestě", dodává provozovatel zámku Pavel Ondráček.

Pamětní síň významného představitele moderny, českého kubistického malíře, grafika a sochaře Emila Filly byla v jižním křídle zámku Peruc otevřena v šedesátých letech minulého století. Velká část umělcova poválečného díla vznikla právě zde, v jedinečné krajině Českého středohoří. Emil Filla na peruckém zámku pobýval po návratu z koncentračního tábora v Buchenwaldu od roku 1946 až do své smrti. Zde nacházel válkou i poválečnými událostmi na těle i duši podlomený umělec inspiraci a klid. Po Fillově smrti v roce 1953 jeho manželka Hana darovala díla zde vzniklá státu s přáním, aby na zámku vznikla Fillova pamětní síň. Ta se díky smíru po dokončení rekonstrukce opět otevře veřejnosti. Důkazem pozitivního vývoje na Peruci je i činnost Nadačního fondu Emila Filly založeného majitelkou a provozovatelem zámku. Fond nyní opravuje ohrožený barokní kostel a chystá rekonstrukci tzv. Úřednického domu v zámeckém parku. I zde se otevírá možnost pro širší spolupráci s Galerie Benedikta Rejta ve jménu odkazu Emila Filly. (tz)