Zpevnění krajnice zajistil Odbor místního hospodářství a majetku města. Cílem bylo zajistit komfortnější stání vozidel, především odstranit bláto a louže pod stojícími vozidly, než vznikne nové, oficiální parkoviště.

To se plánuje už několik let, přípravy ale prodlužuje skutečnost, že pod povrchem budoucího parkoviště je elektrické vedení. Kvůli tomu město opakovaně jednalo se společností ČEZ. „Proběhlo několik jednání a v současné době se upravuje projektová dokumentace a bude požádáno o stavební povolení. V průběhu povolovacího procesu budeme připravovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele,“ vysvětlila vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Pokud vše půjde bez dalších komplikace, stavba nového parkoviště včetně pásu, který je oddělí od sousedního pole, proběhne v příštím roce. 

Tomáš Kassal