„Vypisujeme stipendijní program na mimořádná stipendia v případech zvláštního zřetele hodných. Jsme přesvědčeni, že takovým zvláštním zřetelem je tíživá finanční a sociální situace, do které se v důsledku mimořádných opatřeních zavedených proti šíření koronaviru dostávají osoby samostatně výdělečně činné. Studenti naší fakulty, kteří jsou OSVČ, budou mít možnost o toto stipendium zažádat každý z měsíců duben, květen a červen,“ potvrzuje děkan PF UJEP Jiří Škoda.

S žádostí o mimořádné stipendium je spojeno vyplnění jednoduchého formuláře a doložení kopie živnostenského listu. Stipendijní komise PF UJEP bude akceptovat žádosti doručené výhradně v elektronické verzi a v konečných termínech pro jednotlivé měsíce do 30. 4. 2020, 29. 5. 2020 a 30. 6. 2020.

V Předlicích mají připravená krizová lůžka
Ústí připravuje karanténní střediska pro nakažené. Stan pro bezdomovce a lehátka

„Výše daného měsíčního mimořádného stipendia se bude pohybovat v částce max. do 5 000 Kč každý měsíc, přičemž vyplácena bude pouze studentům OSVČ, kteří svoji podnikatelskou činnost museli v době mimořádných opatření přerušit. Doufáme, že to některým z našich studentů pomůže a společně tuto nelehkou situaci překonáme,“ uzavírá děkan Škoda.

Více zde 

Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP