Ti se jednou za rok společně setkávají a připíjejí u kaple všech svatých na vrchu, který se dříve nazýval Zámecký, dnes je značen jako Ovčí. Je odtud rozhled na rozhraní čtyř krajů – Ústeckého, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského.

Po výšlapu na vrch ve výšce 451 metrů následovala prvolednová blahopřání, přípitky a tradiční společné fotografování u hladomorny.

„Letos jsme to vyšlápli už podevatenácté,“ pochlubila se Radka Drdová ze Stebna. Novoročních turistů dorazilo zhruba kolem šesti desítek. „Je nás méně než loni,“ podotkla starostka Petrohradu Jitka Dondová, když se porozhlédla předtím, než odemkla dveře kapličky, jejíž vnitřek byl v roce 2018 kompletně zrekonstruován.

Interiér byl staticky zajištěn, opravena byla vnitřní fasáda, opatřena nátěrem a nový je také oltář. Šindelová střecha prošla opravou už v roce 2014. Kaplička se poprvé otevřela turistům loni na jaře. Kdo chtěl, mohl se podepsat do pamětní knihy. Zřejmě z největší dálky sem letos přicestovala Božena Fišerová z Běšin na Klatovsku.

Během zpívání petrohradské a následně stebenské hymny to trošku skřípalo, tak si obě skupiny navzájem pomohly. „Tak zase za rok,“ zaznělo na závěr, než si někteří ještě přiťukli něčím teplým, co si přinesli v placatkách.

Zazvoňte si před hřbitovní ohradou… Několik Stebenských se pak vracelo zpět domů Cestou všech svatých, kolem petrohradského hřbitova, před kterým mohli obdivovat nově zrekonstruovanou solitérní zvoničku. Ještě nedávno se kolem ní hemžili dělníci, aby dokončili poslední drobné úpravy.

V závěru listopadu zádušní zvoničce žehnal kralovický farář P. Richard Polák. Když tehdy přítomným vysvětlil, k čemu zvoničky sloužily, zmínil také, co v drobné architektonické památce, která má trojboký tvar – trojúhelníkový půdorys, vidí on sám: „Mně osobně tato zvonička připomíná vykřičník. Ale možná v této krajině připomíná spíše otazník… K čemu bude sloužit do budoucna? Já bych si přál, kdyby se na ní dalo zvonit třeba při nějakých pobožnostech v květnu, ke cti Matky boží, nebo by se zde mohl občas někdo sejít a mohli bychom se zde pomodlit.“

Zádušní zvonice Nejsvětější Trojice pochází z roku 1721. Rekonstrukce, která byla oficiálně v listopadu dokončena, nechala provést obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad. Původní dřevěná stříška byla stržena v roce 1973 a celé sakrální stavbě hrozila demolice.

Několik metrů od zvoničky, v travním porostu naproti hřbitovu, se nachází další drobný církevní objekt – kaple Panny Marie. Ta pochází z poloviny 18. století. Dřevěnou plastiku Panny Marie vyřezal v roce 2002 Petr Kunc, pracovník místní psychiatrické léčebny. Ten je zároveň autorem kamenných plastik na naučné stezce Cesta všech svatých, která začíná u zámku Petrohrad (kde od roku 1952 působí zmíněná léčebna). Pro úplnost dodejme: I v areálu zámku najdeme zvoničku – ta byla instalována 16. června 2019. Z druhé strany stavby pak stojí i barokní kaple z roku 1656, zasvěcená ovšem svatému Vavřinci. Z původní zámecké kaple, která byla vystavěna na základech okrouhlé věže, byla přestavěna kolem roku 1850. Cesta všech svatých Cestou všech svatých prošli „novoroční turisté“ na 1. ledna letos potřetí – vznikla totiž v říjnu 2017. Jde o stezku Hájem Petra Bezruče, vede ke kapli všech svatých u trosek hradu Petršpurk – na kopec jihozápadně od obce. Je lemována plastikami českých svatých, jen poslední kámen je prázdný, aby nechal prostor k zamyšlení o našem vlastním životě. Trasa končí před kravínem, kolem kterého se už lehce dostane i začínající turista ke kapličce z roku 1652, u které nechybí ani turistický přístřešek.

Lucie Bartoš