U zrodu myšlenky skloubit získávání odměn za splněné aktivity s turistickou procházkou městem Podbořany stála před 15 lety Zdenka Krůtová, bývalá dlouholetá předsedkyně podbořanského odboru Klubu českých turistů. 

Cesta byla tenkrát značená fáborky a vedla křížem krážem městem Podbořany. V současné době dochází k drobným úpravám původní trasy, podle počtu organizátorů na stanovištích a podle aktuálního dění. Například od loňského roku vede trasa nově přes piknikovou louku, protože zde nechalo Město Podbořany zřídit velké dětské hřiště s obří skluzavkou.

Den evropského dědictví v Žatci. Archivní foto
V Žatci se na víkend chystají Dny evropského dědictví. Ukáží život v památkách

Na start před kulturním domem se dostavilo 60 účastníků, z toho 44 dětí. Nesmíme zapomenout na 10 organizátorů, kteří obsadili jednotlivá stanoviště. Děti měly pojmenovat dopravní značky, významné podbořanské budovy nebo roztřídit odpad. Za splnění úkolu byly odměněny například praktickou reflexní páskou, sušenkou nebo drobným dárkem do školy. V cíli získaly výborné jedlé medaile, které pro nás vždy peče místní cukrárna, na památku praktický nákrčník a nakonec si mohly na ohni opéct špekáček.

V 11.00 a 12.30 bylo v cíli pro děti připravené divadelní představení Boháč a boháč v podání Loutkového divadla Jitřenka ze Žatce. Děti pohádka velmi zajímala, některé si ji vyslechly hned dvakrát.

Na zahájení výstavy Louny – Barendrecht ve fotografii – souvislosti nejen historické přijel i velvyslanec Nizozemska Daan Feddo Huisinga.
Do Loun zavítal nizozemský velvyslanec, účastnil se zahájení výstavy

Rodiče mohli navštívit expozici Kaolin na Podbořansku umístěnou v patře hlubanské tvrze. Ta byla zdarma přístupná po celou dobu akce.

Velmi děkujeme Městu Podbořany, které akci finančně podporuje, paní Oktábcové z místního infocentra za možnost využití zázemí kulturního domu a tvrze v Hlubanech, paní Heláskové za profesionální fotodokumentaci, dobrovolníkům, kteří nám na stanovištích pomáhali, a všem, kteří nezůstali doma a přišli se projít „pěšky městem Podbořany“. 

Jana Hoťková
předseda KČT Podbořany