Při nedodržování základních pravidel hrozí nejen požáry a otravy oxidem uhelnatým, ale také znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi. Podle oficiálních údajů jsou právě lokální topeniště na pevná paliva dlouhodobě největším zdrojem těchto škodlivin v Česku.

„Vytápění domácností je dlouhodobě na ekologickém pranýři, a to naprosto zbytečně. Komíny totiž dost často čoudí kvůli zanedbané péči o spalinovou cestu a topeniště nebo kvůli tomu, že provozovatel prostě neumí topit. Proto jsme se rozhodli, že při čištění a kontrole spalinových cest v domácnostech budeme zákazníkům poskytovat i srozumitelné tipy, jak správně vytápět. Jsme totiž přesvědčeni, že špatné vytápění má podobný efekt jako jízda starým autem. Jeden čadil může kouřem zamořit celou obec,“ říká Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Nízké teploty v kombinaci s nejvyšším stupněm protiepidemických opatření vedou k tomu, že lidé tráví více času doma, a také častěji využívají lokálního vytápění. Důsledkem je náročnější provoz celé otopné soustavy, ale také vyšší požadavky na obsluhu a péči. Proto se Společenstvo kominíků ČR rozhodlo doplnit klasickou kontrolu o edukativní a konzultační služby. Kominíci, kteří jsou součástí této dobrovolné profesní organizace, vysvětlují zájemcům především to, že předpokladem pro nízké emise je dostatečný přísun vzduchu a zajištění kvalitního spalování za vysokých teplot.

„Například při roztápění krbu na dřevo je třeba nejprve otevřít primární přívod, aby vzduch proudil pod palivo přes rošt, a teprve až se dřevo rozhoří, opatrně otevřít sekundární přívod. Vhodnou chvíli poznáte podle toho, že oheň míří vzhůru a kamna lidově řečeno táhnou,“ říká prezident Cechu kamnářů Libor Soukup a zároveň doplňuje odstrašující příklad: „Asi nejhorším zlozvykem je naládovat večer spotřebič palivem a nechat ho do rána za nízkého přívodu vzduchu pomalu odhořívat. To je spolehlivá cesta ke špatnému hoření, a tedy i vysokým emisím.“ 

Funkční spalinová cesta a kvalitní spotřebič paliv jsou základním předpokladem pro bezpečné vytápění. Stát proto vyžaduje, aby majitel či provozovatel domu bez ohledu na druh používaného paliva minimálně jednou ročně zavolal kominíka a objednal čištění a kontrolu spalinové cesty. Výjimku tvoří plynové kondenzační kotle, které stačí kontrolovat jednou za dva roky.

Navzdory informační kampani přetrvávají v ČR problémy s kominíky pochybné úrovně a stále jsou provozovány pochybné a zastaralé spotřebiče paliv. Společenstvo proto na webu www.skcr.cz zavedlo sekci, v níž si každý může snadno vyhledat svého kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze členové tohoto dobrovolného profesního sdružení, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský list a účastní se celoživotního vzdělávání v oboru kde mají na pravidelných seminářích a webinářích přístup k nejnovějším technologiím. Společenstvo kominíků tak může garantovat jejich odbornou způsobilost.

Petr Dušek - tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR