„Přednášet bude PhDr. Naďa Profantová, Csc, vědecká pracovnice Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a respektovaná znalkyně hmotné kultury raného středověku. Na přednášku platí jednotné vstupné 90 korun za osobu, včetně dětí nad 6 let i seniorů nad 70 let. Po jejím skončení bude možnost prohlédnout si stejnojmennou výstavu,“ pozval PhDr. Petr Holodňák, archeolog RM Žatci.

Poklad byl nalezený před časem při detektorovém průzkumu u Domoušic. Jde o unikátní soubor pozlacených opaskových kování byzantinského stylu.

Pozvánka na výstavu Poklad z Domoušic
Žatecké muzeum vystaví další poklad. Luxusní předměty se našly u Domoušic

Opasek reprezentoval elitní postavení svého majitele v rámci tehdejší společenské hierachie. Kompletní opasek byl vyzdoben více než čtyřiceti kovovými součástkami včetně kování opaskových dírek. Kromě opasku se v depotu z Domoušic nalezl i bronzový pocínovaný závěsek, který byl součástí luxusního ženského náhrdelníku. Podobné ozdoby byly vždy určeny pro ženy tehdejší společenské elity.

Jde o první nález takového šperku severně od Alp, neboť podobné závěsky byly dosud známé pouze z nálezů v Chorvatsku a západní Makedonii. Unikátní soubor luxusních předmětů je datován do druhé třetiny 8. století.

K domoušickému pokladu patří ještě soubor železných hrotů, patrně součástí vochle, tedy nástroje určeného k pročesávání lněných vláken před spřádáním nití. Opodál byl objeven ještě železný nůž, ale jeho souvislost s pokladem není zcela průkazná.