Zajímal je technický stav těchto vozidel, kontrolovali dodržování bezpečnostních přestávek a doby jízdy a také dodržování mezinárodní dohody ADR týkající se přepravy nebezpečných věcí. Z celkového počtu 57 zkontrolovaných vozidel zjistili policisté 22 přestupků. Většina z nich (20) spočívala v nedodržení maximální povolené rychlosti. Pouze jedenkrát bylo zjištěno nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy. Policisté uložili dvacet pokut v celkové částce 14 tisíc korun, přestupky dvou řidičů byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

 

Miroslava Glogovská, mluvčí PČR