Významné pomoci se dostalo pěti vytipovaným rodinám, kterým tato pomoc umožnila zlepšit životní podmínky a pomohla jim ve složité životní situaci, ve které se rodiny ocitly.

Nadace Jistota je nadace Komerční banky, jejímž cílem je pomoci rodinám samoživitelů odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhly, a napomoci tomu, aby se dětem z těchto rodin zlepšil život a aby v konečném důsledku mohly zůstat u svých rodičů. Významnou podporu získává Nadace Jistota od zaměstnanců skupiny Komerční banky. Ti se na činnostech Nadace podílejí ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru, nebo zapojením se do některé z benefičních sbírek a akcí.

Finanční a materiální podporu rodiny využily ke zlepšení své situace, vyřešily bydlení, stabilizovaly situaci. Všechny rodiny si pomoci nesmírně váží a pevně věří, že Nadace Jistota podpoří rodiny samoživitelů a samoživitelek i v příštím roce. A my Nadaci Jistota i zaměstnancům Komerční banky moc děkujeme.

Anna Skalská
Vožekovo sdružení