Pracovníci Inovačního centra Ústeckého kraje touto akcí navázali na předchozí spolupráci s naší školou. Žáci 3. L absolvovali workshop s panem Václavem Tomanem, zakladatelem nakladatelství Perkman.

Cílem přednášky bylo nejen nadchnout žáky pro podnikání, ale také uvědomit si důležitost dovednosti podnikavosti pro zaměstnání a osobní život.

Zuzana Horníková