„Třetí přednáška z doprovodného cyklu k výstavě Zakrojte si skývu zavede účastníky do světa urbanizmu sídel (jak venkovských, tak městských) a představí problematiku architektury krajiny. Všechny diskutované zajímavosti budou prezentovány na vybraných příkladech z okresu Louny. Samozřejmě nebude chybět prostor k diskusi účastníků a možnost pokládání vlastních otázek,“ zve Ing. Martin Čížek, pracovník muzea.

Jednotné vstupné na akci činí 55 korun.

Jitka Krouzová
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci