Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Lounsku konal podruhé, se zapojilo celkem sedm žákovských týmů ze čtyř základních škol, základní umělecké školy a dvou gymnázií. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci a studenti z Loun a Žatce. Z lounských škol se zapojily ZŠ Jana Ámose Komenského, ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, ZUŠ Louny, Gymnázium Václava Hlavatého a lounská pobočka ZŠ a MŠ Montessori Slaný. Ze žateckých škol se zúčastnily ZŠ Komenského alej a Gymnázium Žatec.

V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci.

Podle regionální koordinátorky pořádající společnosti Post Bellum Markéty Novotné děti zpracovávaly osudy pestré palety pamětníků, od lounských osobností angažujících se v kultuře až po pamětnici první republiky a Tomáše Garrigue Masaryka.

Děti zpovídaly pamětníka asanace žateckého předměstí v Lounech Jaroslava Rychtaříka, pamětnici války Annu Novákovou, jejíž tatínek byl jedním z partyzánů na Valašsku, a Ing. Františka Schejbala, vojáka ČSLA, který se i přes své povolání nikdy netajil názorem na tehdejší režim.

Dalšími osobnostmi, jejichž osudy děti sledovaly, jsou Hana Benešová, která je spjata s Kruhem přátel hudby a pomohla vybudovat Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Jindřich Novotný, vášnivý fotograf, který nafotil např. i příjezd vojsk Varšavské smlouvy do Loun. Nejen o prvním československém prezidentovi žákům povídala Zdenka Brejníková, která v prosinci roku 2023 oslavila stoleté jubileum. Příběh o strastech života za komunismu a nepovedené emigraci vyprávěl studentům Ing. Jan Vaic.

V roce 2023 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 653 českých škol s více jak 3600 žáky a studenty, kteří pod vedením 712 učitelů zdokumentovali v 805 žákovských dokumentaristických týmech více než 800 pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské dokumenty jsou dostupné na webu pribehynasichsousedu.cz.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš (historik), Tereza Cajthamlová (novinář), Romana Anna Novotná (pedagog) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytne jim zpětnou vazbu.

Prezentace, kterou bude ve Vrchlického divadle v Lounech moderovat Petr Novotný, je přístupná veřejnosti.

Michaela Szkála
Markéta Novotná