Akce byla zahájena besedou s Martinem Kožíškem, projektovým koordinátorem CZ.NIC. Ten studentům přiblížil rizikové chování na internetu a jeho důsledky, zároveň upozornil na způsoby řešení problémů s tím spojených. Poté se studenti odebrali do jednoho z deseti workshopů, který si týden před akcí mohli vybrat - jednalo se o zhlédnutí a následnou debatu nad filmem V síti, Na horách a seriálu Marty is dead.

Na dalších workshopech byla probírána problematika FOMO, kybergroomingu a kybernetické bezpečnosti. Mezi nejvyhledávanější patřila úniková hra Medgram, tvořit pak mohli na výtvarném, video a divadelním workshopu.

Slavnostní otevření zrekonstruované kantýny v podbořanské střední škole
Kantýna v podbořanské střední škole se představila po celkové rekonstrukci

Nakonec se studenti opět sešli, aby se podívali na to, co všechno probíhalo na ostatních workshopech, zhlédli natočená videa nebo prohlédli výtvarné výtvory. Na závěr všichni společně vymysleli 10 pravidel pro bezpečné chování na internetu.

Tato problematika svou aktuální studenty i vyučující velmi zaujala a budeme doufat, že znalosti a dovednosti získané během projektového dne využijí i ve svém životě.

Petra Karfíková