Proč se průzkum dělá a k čemu bude sloužit?

Město Žatec dlouhodobě realizuje a podporuje aktivity, které mají prohloubit poznání staveb spojených se zpracováním chmele na jeho území. Tovární komíny jsou nedílnou součástí tohoto souboru, neodmyslitelně dotvářejí kolorit města a uplatňují se v jeho vizuálním obraze. Žatecké komíny jsou navíc unikátní nejen počtem dochovaných komínů, ale také funkční typologií, neboť sloužily především k odvádění zplodin ze sirných komor.

Komínům chmelařských staveb v Žatci se doposud nikdo systematicky nevěnoval. Město proto na doporučení Rady města Žatce iniciovalo projekt, který prozkoumá a vyhodnotí jedinečnost takto početného souboru v jednom místě. Průzkum se nakonec týká právě i funkční technologie pod komíny a měl by přinést odpověď na otázku, jakému účelu jednotlivé stavby primárně sloužily. Pasportizace komínů bude obsahovat výsledky terénního průzkumu, informace z historického výzkumu, posouzení technického stavu a doporučení k možnostem dalšího využití či netradiční prezentace.

Výsledky poslouží jako zdroj informací pro vlastníky komínů, orgánům státní památkové péče a podobně. Samozřejmě je ale využije i samotné město, a to včetně oblasti péče o statek nominovaný na zápis na Seznam světového dědictví.

Kdy bude průzkum probíhat a kdo jej zajišťuje?

Terénní a historický výzkum a tvorba vlastních pasportů budou realizovány v průběhu tohoto roku. Vlastníci skladů s komíny jsou průběžně kontaktováni s žádostí o spolupráci a zpřístupnění objektu, doba průzkumu jednoho komínu je přibližně dvě hodiny. Průzkum realizují specialisté na tovární komíny a jejich stavebně-historické a stavebně-technické průzkumy Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček.

Jaký bude přínos pro město?

Město výsledky průzkumu využije jako výstupní zdroj informací pro tvorbu návrhů památkové ochrany těchto objektů. Dále poslouží jako podklad pro jednání s vlastníky nemovitostí či návod, jakým způsobem lze komínům vtisknout v rámci městského prostoru nové funkce či je nově využít například formou uměleckých performancí a podobně. Díky tomu pak budou komíny nejen němými symboly průmyslového věku, ale i živou součástí městského prostoru a jeho architektury. Výstupy projektu ale poslouží například jako materiál pro poznání svébytné kulturní historie města a pro tvorbu podkladů pro podporu turistického ruchu či propagaci chmelařského dědictví Žatce.

Jaký bude přínos pro majitele skladu?

Majitelům se díky průzkumu dostanou do rukou aktuální informace o technickém stavu a možnostech opravy. Zároveň se díky němu ale dozví více i o historii či hodnotách komína a funkční technologie pod ním. Může posloužit i pří výběru zhotovitele na opravu komína. Pasport komína by pak do budoucna měl zároveň sloužit i jako validní podklad při případné rekonstrukci objektu či při možném získání dotace na jeho opravu.

Olga Bukovičová