Žatec byl městem, ve kterém dlouho převažovalo obyvatelstvo německé. Jak se měnila společenská situace, zacházelo se i s připomínkami minulosti. Postavit, zbourat, předělat, uklidit, schovat, znovu postavit… I dnes mnozí návštěvníci s oblibou řeší, proč tu právě ta či ona připomínka minulosti je, nebo není.

Na mnoho z nich se časem zapomnělo úplně. Některé byly znovuobjeveny a žijí svůj druhý život alespoň v pracích historiků a novinářů, nebo v nových expozicích. V publikaci jsou zpracovány příběhy 11 pamětních desek (umístěných převážně v exteriéru), 16 pomníků a pomníčků. Rozděleny jsou do dvou podkapitol: Stále tu jsme (existující) a Také jsme tu byly (zaniklé). Opomenuty nejsou ani ty nejnovější.

Příběhy žateckých pomníků
Žatecké muzeum připravilo procházku po pomnících a křest nové publikace

Víte například, kde všude má, měl či mohl mít připomínky slavný středověký autor Jan ze Žatce (Šitboře)? Seznámíte se i s příběhem slavného žateckého lva, který je dnes známý jako lev Splavák podle nového umístění ve Starých Splavech u Máchova jezera. Zařazen je i příběh sochy Josefa II., která stávala na jeho místě a skončila dílem v Mlýnském náhonu a dílem v řece Ohři. Dozvíte se rovněž, kdo byli „otci chmelaři“ a kde měli svůj pomník. Nebo že město Žatec dostalo v 70. letech 20. století z Ukrajiny tank, ale socha ruského revolucionáře Lenina už nedorazila.

Zpracována je i historie dvou pomníků, které připomínají památku vypáleného českého Malína (1943). Od této tragické události uplyne letos 80. let.

Připomenuta bude stará morová deska z náměstí, která patrně již brzy z domu zmizí a bude nahrazena kopií. Ale i pamětní desky instalované zcela nedávno jako například deska připomínající návrat Volyňských Čechů na nádraží či deska oblíbeného tělocvikáře K. Heidenreicha ze stadionu Mládí.

Původní desky z pomníku ve tvaru obelisku jsou k vidění ve Staré papírně
Muzeum odhalilo desky z pomníku Hanse Kudlicha, k vidění jsou ve Staré papírně

Publikace má bohatou obrazovou přílohu dokumentující současnou i historickou podobu pomníků a pamětních desek, které dokáží vyprávět mnohé o minulosti i o nás samých.

Křest publikace proběhne ve čtvrtek 7. září od 17.30 hodin v hlavní budově Regionálního muzea v Žatci. Předcházet mu bude komentovaná procházka po trase pomníků, která začne v 16.30 u Staré papírny v ulici Volyňských Čechů 733.

Kniha má 156 stran, ISBN 978-80-908128-3-3, 2023, RM Žatec, náklad 200 ks, cena 250 Kč.