Za prvé, to pro nás znamená pravidelné financování zahraničních mobilit v průběhu následujících 5 let (2023 – 2027). Devět zapojených pedagogů může vycestovat se svými žáky na skupinové mobility do vybraných zemí (Itálie, Rakousko, Nizozemí, Francie, Německo). Dále se mohou pedagogové účastnit jazykových kurzů a také tzv. stínovaní na vybrané partnerské škole.

Za druhé, naše žádost uspěla ve velké konkurenci. Jelikož jednou z priorit naší školy je zapojovat žáky a učitele do mezinárodních projektů mobilit a spolupráce, zpracovali jsme žádost, která zahrnovala plán pro uskutečnění našich cílů. Tímto chceme zkvalitnit a prohloubit komplexní vzdělávání na naší škole.

Kamila Kuffová - Gymnázium Žatec