Celkem je nyní kolem hřiště vysazeno 50 lip srdčitých. Na výsadbu posledních devíti z nich přispěla obci Nadace ČEZ 64 000 korunami v rámci grantu Stromy.

„Výsadbu jsme prováděli postupně a letos nám chybělo dosadit posledních devět stromů. Zažádali jsme proto v rámci grantu Stromy o 64 000 korun u Nadace ČEZ. Jsem velmi ráda, že to vyšlo. Areál je tak nyní již celý lemován lípami. Jakmile po jeho obvodu zmohutní, budou poskytovat nejen potřebný stín, ale vytvoří i závětří,“ říká spokojená starosta Čeradic Vladimíra Chybová.

Podle ní je sportovní areál využíván hlavně jako místo pro setkávání mladých. Proto je zde i dřevěný přístřešek a ohniště a také celodřevěné zakryté pódium pro kapely. „Fotbal se zde sice už nehraje, ale jednou do roka pořádáme turnaj, takový srandamač, kterého se účastní  kromě našeho obecního různá firemní družstva nejen z okolí, ale třeba i z Chomutova. Samozřejmě je i s doprovodným programem.“

V budoucnu obec ještě plánuje vybudovat v areálu multifunkční sportoviště, i jemu budou pochopitelně lípy poskytovat závětří a potřebný stín.

„Stromy nepatří jen do lesa, ale i do měst a obcí. Čím dál víc studií navíc dokazuje, že vedle zmírňování klimatických dopadů jsou pro lidi stromy důležité i z pohledu psychického zdraví, neboť snižují stres a napětí, navozují pocity štěstí a uklidňují. Zájem o grant Stromy je přitom stále veliký, neboť obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály, jako například právě v Čeradicích, či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami,“ podotýká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Jak dále připomněla, díky grantu Stromy bylo od roku 2011 již napříč Českou republikou vysazeno více něž 113 000 různých druhů stromů a jiné zeleně, tedy i okrasných keřů. 

Ota Schnepp
Skupina ČEZ