Umocněno to bylo exkurzí do kravína s odborným výkladem paní ing. Svatkové, bylo to i pro špatně chodící velkým zážitkem. Také jsme se dozvěděli o funkci bioplynové stanice. To vše bylo doplněno kulturními zážitky a prožitky formou výletů: Strakonice, Passov, Horažďovice, Český Krumlov, Kašperk a Kašperské Hory, Rabí, Písek a také Sušice.

Ve volném čase mohli senioři využít bazén, hrát různé hry a sportovat. V neposlední řadě využít své schopnosti a chodit na houby. O historii této části Šumavy nám povídal místní historik a rozloučili jsme se s pobytem tancem. Domů jsme se vrátili se spoustou nových poznatků, také s novým poznáním, jak jde doba dopředu a jak se rychle mění mnoho věcí, jen přátelství přetrvávají a také se rodí nová. K tomu všemu tyto pobyty slouží. Jsme rádi, že dokud náš zdravotní stav dovolí, žít plnohodnotný život ve společenství sobě rovných a s rodinou, přáteli máme mnoho podnětů ke komunikaci. Vrátím se k Passovu našemu bývalému městu z historie, projížďka lodí po krásném modrém Dunaji, do kterého se zde vlévají další řeky ILL a INN a starým městem, byla pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.

Vilma Svobodová, Senior klub - Pomoc bližnímu