Adaptačního kurzu ve Sportareálu Cafex Rakovník se účastnilo 68 žáků a všichni byli spokojeni s aktivitami, které rozvíjely komunikační dovednosti, vytváření nových vztahů, sebepoznání a seberozvoj. 

Žáci se také zúčastnili přednášky, která byla zaměřena na poskytnutí první pomoci, prevenci kriminality, šikanu a vlastní bezpečnost. 

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem účastníkům za vzorné chování a reprezentaci školy. Věříme, že podobné aktivity přispívají k osobnostnímu rozvoji a spolupráci všech účastníků vzdělávání. Těšíme na další podobné akce.

Lenka Sluková