Sociálně terapeutická dílna Jeroným se nachází v budově Městské knihovny Louny. Sociální služba je určena pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 64 let věku. Uživatelům umožňuje získávat pracovní dovednosti prostřednictvím různých nácvikových činností a učí je pracovním návykům.

Mezi uživateli jsou nejvíce oblíbené nácvikové činnosti: práce v kavárně a práce s knižním fondem. Učí se zde nejenom uvařit kávu nebo správně zařadit čtenářem vrácenou knihu, ale také komunikovat se zákazníky, knihovníky a ostatními zaměstnanci knihovny. Uživatelé mají někdy při nástupu do služby problémy s komunikací s cizími lidmi. Pracovníci STD mají možnost pozorovat, jak jejich ostych postupně mizí. Uživatelé také navazují přátelství mezi sebou a vzájemně si pomáhají.

Roman Branda, mistr provozu chemie v Elektrárně Ledvice, je i mistrem v chytání sumců. Všechny „veleryby“ se po vyfocení opět dočkají svobody.
Podívejte se na kapitální úlovky. Na háčku skončila trofejní štika i obří sumec

Další nácvikové činnosti dílny jsou: úklidové práce, péče o květiny, péče o prádlo, práce na PC, finance, formuláře a složenky, komunikace a skupina. V rámci individuálních plánů a osobních cílů si uživatelé sami vybírají, do kterých činností se chtějí zapojit.

Největším úspěchem je, když se pro uživatele podaří zprostředkovat zaměstnání. Z různých důvodů není možné dostat na otevřený nebo chráněný trh práce každého uživatele. Získané dovednosti však mohou uživatelé uplatnit i v soukromém životě, např. při samostatném bydlení nebo chráněném bydlení. Většina uživatelů žije se svými rodiči, popř. opatrovníky. V současné době je v STD jeden uživatel, který bydlí sám, pouze využívá podporu pracovníků Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny.

Uživatelé jsou dospělí lidé a jako s dospělými s nimi pracovníci STD jednají.

Sociální služba je poskytována bezplatně. Služba je podpořena z prostředků Ústeckého kraje.

Martina Petrlíková, Kateřina Vernerová