Jako první si ve dnech 17. a 18. dubna soutěžící otestovali své znalosti s ostatními žáky zemědělských škol z celé České republiky v Zemědělské olympiádě, která zahrnovala širokou škálu disciplín (jízdu zručnosti kolovým traktorem s přívěsem, poznávací test plodin, plemen zvířat a materiálů, práci s manipulátorem, písemný test znalostí, výměnu pneumatiky, vykování skoby a sedlácký víceboj).

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 žáků z 9 škol. GSOŠ Podbořany zastupovali žáci Kryštof Marek a Jaromír Kináč ( oba 3. ročník), Tomáš Tarant a Vít Schierferdecker (oba 2. ročník), z nichž Kryštof Marek ze 3. ročníku vyhrál v kategorii nastavení výsevku a Tomáš Tarant byl druhý v kategorii jízda zručnosti. Celkově škola obsadila krásné 5. místo.

Den s veterány na GSOŠ Podbořany
Podbořanská škola připravila Den s veterány a otevřela dílny zvědavcům

Druhou soutěží bylo 25. dubna krajské kolo Jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Soutěžící měli za cíl projet předem vytyčenou trasu s 8 překážkami a splnit úkoly jednotlivých stanovišť v co nejkratším čase. Bojovat přijelo 9 soutěžících ze středních škol v Lovosicích, Frýdlantu, České Lípě a Podbořanech. Zde podbořanští účastníci předvedli vynikající výkon, když v silné konkurenci vybojovali 1. a 2. místo. Vítězem krajského kola se stal Tomáš Tarant z 2. ročníku, čímž se zasloužil o postup do celorepublikového kola. Stříbrnou medaili obdržel pak žák 3. ročníku, Kryštof Marek.

Tomášovi a Kryštofovi gratulujeme k úspěchu a všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Poděkování si zaslouží také učitelé odborného výcviku Vladan Strunz a Antonín Dolejš za přípravu žáků na soutěž.