O účast na této soutěži byl velký zájem. Se zkušenými zemědělci a farmáři přišli soutěžit také žáci naší školy oboru Opravář zemědělských strojů, kteří zde čerpali cenné zkušenosti a bojovali i v nepříznivém počasí. V orbě 2radličným oboustranným otočným pluhem obsadil Kryštof Marek ze 3. ročníku krásné 3. místo. Dále pak Vít Schieferdecker ze 2. ročníku obsadil sedmé a Ladislav Bezemek z 1. ročníku osmé místo v orání 2-4radličným klasickým neseným pluhem.

V průběhu celé akce nechyběl ani doprovodný program, kdy si návštěvníci z řad veřejnosti mohli prohlédnout výstavu zemědělské a hasičské techniky či se občerstvit u stánku GSOŠ výbornými koláči ze školní cukrárny, kávou či slanými dobrotami.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalších soutěžích a ve studiu. Děkujeme také učitelům odborného výcviku, pánům Bc. Antonínu Dolejšovi a Petru Lněníčkovi za přípravu žáků na tuto akci a přípravu pozemků, na nichž probíhal trénink a samotná soutěž oráčů.