Tento obrovský úspěch je výsledkem roky trvající obětavé práce zdejších vedoucích s mládeží, kteří neúnavně předávali své zkušenosti mladým hasičům v perfektním zázemí nově zbudované hasičárny.

Zisk zlaté medaile v krajském kole odráží nejen výjimečné schopnosti, disciplínu a kamarádství mladých hasičů v obci, ale také vyzdvihuje význam pečlivé a dlouhodobé přípravy. Domoušičtí dobrovolní hasiči si zaslouží obdiv za jejich tvrdou práci a jsou inspirací pro budoucí generaci hasičů. Tento úspěch je odměnou za veškeré odhodlání a snažení, které společně vložili při dosahování takových výkonů.

Mladí hasiči se museli utkat s nejlepšími týmy z celého kraje, což vyžadovalo nejen fyzickou připravenost, ale i kamarádského ducha. Úspěch v krajském kole znamená pro domoušickou hasičskou jednotku nejen prestiž, ale také motivaci pokračovat v dalším rozvoji.

Soutěž Plamen je důležitou součástí hasičské tradice a vede mladé lidi k zodpovědnosti, kolektivní spolupráci a velkému kamarádství. Tento triumf je důkazem, že pokud se spojí odhodlání mladých a zkušenosti jejich mentorů, je možné dosáhnout výsledků, které přesahují pouhé medaile.

Michal Link