Děti v Chrámu chmele a piva přivítal slon Hugo, ze kterého měly děti velikou radost. Hugo je provázel celou soutěží a nechyběl ani při vyhlašování výsledků a předávání cen.

Celkem 11 družstev předškoláků soutěžilo v různých disciplínách - dálková doprava vody, stříkání ze džberové stříkačky na cíl, požární ochrana a znalost dopravních značek.  

Zlaté medaile si odnesli předškoláci z MŠ U Jezu, stříbro vybojovalo družstvo předškoláků z MŠ Alergo a bronzové medaile patřily předškolákům z MŠ Studentská Žatec. Medaile a další věcné ceny dětem předali zástupci Hasičského záchranného sboru, Územního odboru Žatec, slon Hugo a příslušníci Policie ČR Louny a Městské policie Žatec.

Všichni soutěžící byli oceněni drobnými cenami a propagačními předměty Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Poděkování patří i řediteli Chrámu chmele a piva Jaroslavu Špičkovi za vstřícný přístup při konání výše uvedené soutěže v prostorách Chrámu chmele a piva v Žatci.

Radka Brunclíková