Dělíme se na dvě skupiny, ta pohyblivější má náročnější program, jako jsou pochody na delší trasy a po horách. Ta méně pohyblivá má vycházky po rovině. Spolek má 40 členů s průměrným věkem 72 let, ale ve srovnání s věkem diabetiků v republice kde je průměr 78 let to jsme na tom ještě dobře. Přesto musíme připravovat takové akce, aby to zvládali všichni.

Nabízíme členům plavání a cvičení v městském bazénu, dále zajišťujeme přednášky. Na tyto si zveme stále stejné lékaře. Děkujeme jim za čas, který nám věnují, za rady a informace o novinkách léčby. To vše pro nás dělají ve svém volném čase. Jmenovitě MUDr. Hana Budinská, Hana Bradáčová, Miloslav Fišer, Miroslav Urban a Vladimír Melč.

Touto cestou chceme také poděkovat zastupitelům města Postoloprty a obcí Výškova a Bitozevsi za finanční přispění pro naší činnost. Jsme vděčni, že nás podporují. My tak pro své členy můžeme zabezpečit i finančně nákladnější akce. Oslavili jsme svátek MDŽ, květnový jarní pochod do Bažantnice a 14.listopadu na Světový den diabetu se zúčastníme podzimního pochodu. Máme zájem, aby členové následky cukrovky zvládali sami a nemuseli využívat lékařskou péči. Šetříme peníze zdravotních pojišťoven. Je dobré chodit do kolektivu lidí a neuzavírat se doma. Prospívá to našemu zdraví.

Za členy spolku SD ČR v Postoloprtech předseda Helena Lochmannová