Ať chceme, nebo ne, Vánoce jsou emočně zatěžkávací zkouškou pro všechny věkové kategorie. Každý je prožíváme trochu jinak a samozřejmě jiné budou pro děti a jiné pro ty, kteří již mají něco odžito. Někdo nostalgicky vzpomíná na minulost a bilancuje. Někdo neunese rodinný kompromis o představě společně strávených svátků, mnohdy zkreslené, vysněné a hlavně nenaplněné. Někdo prožívá nejšťastnější chvíle, neboť svátky naopak rád prožije v hojné a hlučné společnosti až do Silvestra. Někdo je z jakéhokoliv osobního důvodu neprožívá vůbec či je vůbec neregistruje, nebo dokonce neslaví.

Každopádně nemusí to být čas pro jakékoliv bilancování, smutek, kompromisy nebo životní rekapitulaci hlavně u té starší generace. Ani čas pro nastavenou představu svátků klidu a míru v rodinném kruhu, jak je nám to vštěpováno od dětství. Nemusí to být ani čas krásného stromečku, hojnosti dárků pod ním a kopy jídla na stole.

Může to být úplně obyčejný čas povýšený jen o společně strávené chvíle.

Milé komorní posezení v Kryrech vrcholící slavnostním obědem doprovodily starší děti, které docházejí na výuku hry na hudební nástroje do ZUŠ Podbořany, svým vystoupením, což velmi pěkně doplnilo už tak slavnostní atmosféru Štědrého dne.

Odpolední zakončení akce neznamenalo rozejít se domů a spěchat za Ježíškem, ale odejít s příjemným pocitem, že každý jeden člověk je tomu druhému potřebný, a to v jakémkoliv věku nebo v jakékoliv životní situaci, jež se mu postavila do cesty a jež si sám dobrovolně nevybral. Nezbývá než poděkovat vedení města Kryry a všem, kteří neváhali a o Štědrý den pomohli posezení pro občany zorganizovat.

Emilie Mazourová