„Fakulta registruje přibližně 18 případů, kdy studenti či studentky podali žádost o finanční podporu. Výše stipendia činí 10 000 Kč,“ uvedla vedoucí studijního oddělení FF UJEP Daniela Libichová.

 Jako nejčastější důvody studenti uvádějí problémy s pozastavením brigád či trvalého zaměstnání po dobu karantény a nemožnost přivydělat si jinde. Mnoho studentů si totiž často formou mimořádných stipendií přivydělává i během roku přímo na fakultě prací ve studovnách či výpomocí při univerzitních akcích. Často studenti zmiňují i výpadek stabilního příjmu rodičů, kteří jim tak nemohou finančně přispívat v době studia. O příspěvek ovšem žádají i studenti kombinovaného studia, kteří mají problémy vyjít s rodinným rozpočtem.

 V souladu s vládou přijatým Zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů se období od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do maximální doby studia. Studentům ve vyšších ročnících může pomoci i skutečnost, že dle uvedené zákonné normy jsou na dané období prominuty poplatky za delší studium.

 „O stipendium si mohou studenti požádat až do 31. srpna 2020. Rádi jim pomůžeme, aby tíživá situace nenarušila jejich studijní plány a mohli jsme se znovu setkávat v novém akademickém roce,“ upřesnila děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá.

Jana Kasaničová