Jeho skladby hrají filharmonie a orchestry nejen v Čechách, ale také v mnoha dalších evropských zemích, a též v USA a v Japonsku a jeho filmové melodie se uplatňují ve filmových studiích. V soutěži orchestrálních skladeb, pořádané mezinárodní univerzitou Film Scoring Academy of Europe, se umístil mezi 10 nejlepšími z 900 zúčastněných skladatelů z celého světa. Úžasné - gratulujeme!

Tomáš v tomto roce zakončuje studium na pražské AMU a má za sebou také roční studium na hudebním institutu ve Finsku. Vedle své tvůrčí skladatelské činnosti se stále dál vzdělává, např. v lekcích vedených Conradem Popem, dlouholetým spolupracovníkem známého skladatele Johna Williamse, autora mnoha slavných filmových melodií.

Tomáš Borl, další nadaný člověk z našeho regionu, rád koncertuje i zde ve své domovině na Lounsku a Žatecku. Již tradičně zajišťuje právě akci Noc kostelů a i nyní tento pátek přijede se svou hudební kolegyní - neméně talentovanou sopranistkou Evou Hartovou z Prahy.

I její hvězda stoupá vzhůru a vynáší ji do hlavních rolí na našich předních divadelních pódiích, jako je Stavovské divadlo Praha, Svč. divadlo opery Ústí n. Labem, Divadlo J.K.Tyla v Plzni a další. Její krásný koloraturní soprán mohli slyšet posluchači na různých místech v zahraničí, jako např. při nedávném koncertním turné po Německu.

Nyní máme příležitost slyšet z kůru od varhan nejznámější nádherné klasické skladby i některé muzikálové a filmové melodie (např. z Phantom Opery, Miserables, Tenkrát na Západě aj.) v podání těchto dvou úžasných mladých hudebníků. Na varhany zazní také Tomášova autorská skladba. Prostě - kdo přijede v pátek 7. června v 18 hodin do kostela sv. Václava v Radíčevsi, jistě ho čeká nádherný a pohodový zážitek!

Tomáš Borl a sopranistka Eva Hartová pak přejedou na večerní program na Zámek Nový Hrad v Jimlíně, kde od 20.30 hodin naplní zámeckou kapli sv.Josefa opět tóny jejich krásné hudby.

Jiřina Čajková

close Noc kostelů v Radíčevsi. info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in Noc kostelů v Radíčevsi.